Jobsquad

Miksi palkata urheilija?

maaliskuu 26, 2021

Jokainen ihminen tässä maailmassa on erilainen persoonallisuus, ja eri tavalla soveltaa piirteitään omaan elämäntapaansa. elinkeinoelämässä, yritykset etsivät erityispiirteitä työnhakijoissa, kuten itsemotivaatiota, kurinalaisuutta ja hyvä joukkueetiikkaa. Tämän vuoksi monet yritykset haluavat palkata urheilijoita, koska urheilijat ovat yleensä heillä on aiemmin ollut samanlainen ajattelutapa mikä on heillä vahvistunut monta kertaa useiden tehtävien aikana pitkän ajan kuluessa. Tämän perusteella voin olla samaa mieltä siitä, että urheilijat voivat olla valtava voimavara yrityksen suorituskykyä ja kehitystä. Ihmiset, jotka eivät ole urheilijoita voi myös omata tällaisen ajattelutavan ja ovat myös suuria voimavaroja, mutta Tämän artikkelin tarkoituksiin selvennän, miksi yritykset palkkaavat urheilijoita ja mitä urheilijoilla on, mikä voi poiketa muista ehdokkaista. 

Miksi yritysten pitäisi palkata urheilijoita ?? Ensinnäkin urheilijat ovat Joustavia. 

Urheilijat ovat kilpailleet niin paljon koko uransa ajan, että he ovat hävinneet monta kertaa, mutta heillä on kyky palata takaisin kisaan. Urheilijat häviävät joka päivä, ja se on heidän haasteensa, he asettavat tavoitteita he haluavat ottaa jokaiseen tehtävän tuoman haasteen vastaan ja he yrittävät ja yrittävät yhä uudelleen uudelleen, kunnes he saavuttavat tämän tavoitteen. Kestävät ihmiset ovat niitä, joilla on ovat kokeneet vaikean ajan ja käyttäneet sitä oppimaansa löytääkseen parempa tulos tulevaisuudessa. Lyhyesti sanottuna, kestäviä ihmisiä tai urheilijoita tässä tapauksessa he ovat niitä, jotka eivät koskaan lopeta, vaikka kuinka vaikeaa haaste olisi. Joustavuus kulkee käsi kädessä Mentaalisen vahvuuden kanssa. Mental Vahvuus on pohjimmiltaan työntekoa, vaikka ei huvittaisi tehdäkään. Urheilijat, koska heillä on rutiini mitä noudaa, he ovat valmiit pistämään kaiken tehon peliin vaikka heidän fiilis ei olisikaan 100% he tietävät että pitää jatkaa jotta pääsee päämäärään mikä heillä on mielessä. Yritykset tykkäävät työntekijöistä jotka ovat ohjaavat itseään ja ovat itsevarmojaUrheilijat ovat hyviä molemmissa näistä taidoista! Yritykset tarvitsevat itseään ohjaavia jotka ottavat vastuun omista töistään, eivätkä tarvitse muita koko ajan muistuttamaan heitä siitä, mitä heidän tulisi tehdä. Yritykset haluavat ihmisiä, jotka ovat motivoituneita saavuttamaan tavoitteensa (mikä auttaa yrityksen kokonaistavoitetta) omin keinoin. He myös tarvitsevat itsevarmoja ihmisiä siinä mielessä kuin he tarvitsevat työntekijöitä, jotka tietävät mihin pystyvät, ovat tietoisia kyvyistään, vahvuuksistaan ja heikkouksistaan ja käyttävät niitä parhaansa mukaan. Nyt on TÄRKEÄÄ olla hyvä työntekijä on olla itsevarma mutta ei röyhkeä. 

Urheilijat ovat hyviä Ajanhallinnassa ja ovat Vastuullisia nimittäin

  1. Urheilijoita on alusta alkaen koulutettu priorisoimaan tehtävänsä käyttääkseen aikansa tehokkaammin. Siksi yritykset tarvitsevat työntekijöitä, jotka pystyvät hallitsemaan aikataulunsa ja olemaan joustavia myös aikataulun sisällä. Mahdollisuus hallita aikavälejään ja asettaa ne etusijalle tekee niistä vastuullisia, koska yritykset voivat olla varmoja ja luottaa siihen, että heidän työntekijänsä käyttävät tunteja ja vaivaa (yleensä ylimääräistä vaivaa), panostaakseen työhönsä. Lopuksi urheilijat kestävät myös kritiikkiä. Heille on kerrottu monta kertaa, mitä he tekevät väärin ja miten heidän tulisi tehdä oikein. Yleensä paras oppia tuntemaan joku on kun antaa hänelle palautetta, mutta tämä voi olla joko negatiivista tai positiivista. Hyvä johtaja voi antaa positiivista palautetta työntekijöilleen auttamalla heitä kasvamaan alueilla, joilla he eivät ole erinomaisia. Kritiikki toisaalta voi kuulostaa erittäin ankaralta joillekin ihmisille, mutta kun otetaan huomioon, että urheilijat ovat olleet mukana kilpailumaailmassa jo jonkin aikaa, he ovat saaneet paljon palautetta yhtä paljon kuin he ovat kokeneet myös vahvaa kritiikkiä. Koko pointti tässä on se, että urheilijat ovat yleensä tottuneempia tällaiseen kritiikkiin ja he kykenevät käsittelemään sitä loukkaamatta tunteitaan tai herkistymästä siitä ja he voivat muuttaa nämä arvostelut sellaisiksi, joiden eteen he voivat työskennellä (jotain voi parantaa). Urheilijat voivat tarkastella näitä kritiikkiä ja käyttää näitä haasteita ylimääräisenä motivaationa työskennellä entistä kovemmin saadakseen asiantuntemusta alueilla, joilla heillä on ongelmia.

eli siis mitä LUONTEENPIIRTEITÄ urheilijoilla on mitkä eroaa muista? 

Urheilijat suhtautuvat haasteisiin positiivisesti. toisin sanoen sanoja, haasteita ei pidetä takaiskuina, vaan mahdollisuuksina. 

He ovat erittäin motivoituneita suorittamaan parhaansa mukaan ja vielä parempi, jos he työskentelevät yrityksessä, jota rakastavat ja ovat intohimoisesti työstään, mitä he tekevät. He asettavat korkeita tavoitteita ja pieniä askeleita kohti tavoitetta, mikä auttaa heitä suunnittelemaan pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitelmia. Urheilijat ovat myös hyviä hallitsemaan tunteitaan, kuten stressaavia tekijöitä elämässään ja työssään ja pystyvät löytämään tasapainon elämän molempia puolia. 

Kaiken kaikkiaan jokainen voi olla urheilija sydämeltään, mutta ei-urheilijat ovat tärkeitä monille yrityksille. Kuten aiemmin todettiin, jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja jokainen tuo yritykselle oman tyylinsä asioita ja loistaa omalla tavallaan. Urheilijoillq voi olla enemmän suorittamiseen suuntautunut ajattelutapa, mutta aivan kuten monet muut ihmiset, jotka eivät olekiinnotusteita urheilusta, vaan ovat keskityneet muuhun toimintaan. Niin kauan kuin me kaikki pyrimme johonkin ja työskentelemme kohti sitä päämäärää sitkeästi ja kurinalaisesti, niin se on ainoa mikä merkitsee!