Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for rekruttering

Tjenesten til håndtering af rekrutteringer og forenkling af ansættelsesprocessen (“Tjenesten”) drives af Teamtailor på vegne af Job Squad (“Controller” “vi” “os” osv.). Det er vigtigt, at de personer, der bruger tjenesten (“brugere”), føler sig trygge ved og er informeret om, hvordan vi håndterer brugerens personlige data i rekrutteringsprocessen. Vi bestræber os på at opretholde den højest mulige standard med hensyn til beskyttelse af personoplysninger. Vi behandler, administrerer, bruger og beskytter brugerens personlige data i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik (“fortrolighedspolitik”).

1. Generelt

Vi er den dataansvarlige i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger. Brugernes personoplysninger behandles med det formål at administrere og lette rekrutteringen af medarbejdere til vores virksomhed.

2. Indsamling af personlige data

Vi er ansvarlige for behandlingen af de personlige data, som brugerne bidrager med til tjenesten, eller for de personlige data, som vi på anden måde indsamler i forbindelse med tjenesten.

Hvornår og hvordan vi indsamler personlige data

Vi indsamler personlige data om brugere fra brugere, når brugere:
– lave en ansøgning gennem tjenesten eller på anden måde og tilføje personlige data om sig selv enten personligt eller ved at bruge en tredjepartskilde som Facebook eller LinkedIn; og
– bruge tjenesten til at komme i kontakt med vores personale og tilføje personlige data om sig selv enten personligt eller ved at bruge en tredjepartskilde som Facebook eller LinkedIn.
– giver identificerbare data i chatten (leveret via det websted, der bruger tjenesten), og sådanne data er relevante for ansøgningsproceduren.

Vi indsamler data fra tredjeparter, såsom Facebook, Linkedin og andre offentlige kilder. Dette kaldes “Sourcing” og kan udføres manuelt af vores medarbejdere eller automatisk i tjenesten.

Vi indsamler data fra tredjeparter, såsom Facebook, Linkedin og andre offentlige kilder. Dette kaldes “Sourcing” og kan udføres manuelt af vores medarbejdere eller automatisk i tjenesten.

De typer af personoplysninger, der indsamles og behandles

De kategorier af personoplysninger, der kan indsamles via tjenesten, kan bruges til at identificere fysiske personer ud fra navne, e-mails, billeder og videoer, oplysninger fra Facebook- og LinkedIn-konti, svar på spørgsmål stillet via rekrutteringen, titler, uddannelse og andre oplysninger, som brugeren eller andre har givet via tjenesten. Kun data, der er relevante for rekrutteringsprocessen, indsamles og behandles.

Formål med og lovlighed af behandling

Formålet med indsamlingen og behandlingen af personoplysninger er at administrere rekrutteringen. Lovligheden af behandlingen af personoplysninger er vores legitime interesse i at forenkle og lette rekrutteringen.

Personoplysninger, der behandles med henblik på aggregerede analyser eller markedsundersøgelser, gøres altid uidentificerbare. Sådanne personlige data kan ikke bruges til at identificere en bestemt bruger. Sådanne data betragtes derfor ikke som personoplysninger.

Samtykke fra den registrerede

Brugeren giver samtykke til behandling af sine personoplysninger med henblik på den dataansvarliges håndtering af rekruttering. Brugeren giver samtykke til, at der indsamles personoplysninger via tjenesten, når brugere:
-laver en ansøgning via tjenesten og tilføje personlige data om sig selv enten personligt eller ved at bruge en tredjepartskilde som Facebook eller LinkedIn, og den dataansvarlige kan bruge eksterne sourcing-værktøjer til at tilføje yderligere oplysninger; og
-når de bruger tjenesten til at oprette forbindelse til Controllers rekrutteringsafdeling og tilføjer personlige data om sig selv enten personligt eller ved at bruge en tredjepartskilde som Facebook eller LinkedIn.

Brugeren giver også samtykke til, at den dataansvarlige indsamler offentligt tilgængelige oplysninger om brugeren og sammenstiller dem til brug i rekrutteringsøjemed.

Brugeren giver samtykke til, at personoplysningerne indsamles i overensstemmelse med ovenstående. a) og b) vil blive behandlet i henhold til nedenstående afsnit Opbevaring og overførsel og Hvor længe personoplysningerne vil blive behandlet.

Brugeren har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage ved at kontakte den dataansvarlige via de kontaktoplysninger, der er anført under 9. Brug af denne ret kan dog betyde, at brugeren ikke kan ansøge om et bestemt job eller på anden måde bruge tjenesten.

Opbevaring og overførsler

De personoplysninger, der indsamles via tjenesten, opbevares og behandles inden for EU/EØS, i et tredjeland, der af Europa-Kommissionen anses for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller behandles af leverandører, der har indgået bindende aftaler, der fuldt ud overholder lovligheden af tredjelandsoverførsler (som Privacy Shield) eller til andre leverandører, hvor der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte rettighederne for de registrerede, hvis data overføres. For at få dokumentation for sådanne tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger skal du kontakte os via kontaktoplysningerne i punkt 10.

Hvor længe personoplysningerne vil blive behandlet

Hvis en bruger ikke skriftligt gør indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger, vil personoplysningerne blive opbevaret og behandlet af os, så længe vi anser det for nødvendigt med hensyn til de formål, der er angivet ovenfor. Bemærk, at en ansøger (bruger) kan være interessant for fremtidig rekruttering, og til dette formål kan vi gemme brugernes personlige data, indtil de ikke længere er af værdi som potentielle rekrutteringer. Hvis du som bruger ikke ønsker at få dine personoplysninger behandlet til dette formål (fremtidig rekruttering), bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 10.

3. Brugernes ret

Brugere har ret til at anmode om oplysninger om de personlige data, der behandles af os, ved at underrette os skriftligt ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor under afsnit 10 nedenfor. Brugere har ret til en (1) kopi af de behandlede personlige data, der tilhører dem, uden beregning. For yderligere rekvirerede kopier har den dataansvarlige ret til at opkræve et rimeligt gebyr på grundlag af de administrative omkostninger ved en sådan rekvisition.

Brugere har ret til, om nødvendigt, berigtigelse af unøjagtige personlige data vedrørende den pågældende bruger via en skriftlig anmodning ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 10 nedenfor.

Brugeren har ret til at kræve sletning eller begrænsning af behandlingen, og retten til at gøre indsigelse mod behandling baseret på legitim interesse under visse omstændigheder.

Brugeren har ret til at kræve sletning eller begrænsning af behandlingen, og retten til at gøre indsigelse mod behandling baseret på legitim interesse under visse omstændigheder.

Brugeren har under visse omstændigheder ret til dataportabilitet, hvilket betyder en ret til at få personoplysningerne og overføre dem til en anden dataansvarlig, så længe dette ikke påvirker andres rettigheder og friheder negativt.

Brugeren har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden vedrørende behandlingen af personoplysninger om ham eller hende, hvis brugeren mener, at behandlingen af personoplysninger overtræder de juridiske rammer for privatlivslovgivningen.

4. Sikkerhed

Vi prioriterer den personlige integritet højt og arbejder derfor aktivt for, at brugernes personlige data behandles med største omhu. Vi træffer de foranstaltninger, der med rimelighed kan forventes for at sikre, at brugernes og andres personlige data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og GDPR-forordningen.

Vi prioriterer den personlige integritet højt og arbejder derfor aktivt for, at brugernes personlige data behandles med største omhu. Vi træffer de foranstaltninger, der med rimelighed kan forventes for at sikre, at brugernes og andres personlige data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og GDPR-forordningen.

5. Overførsel af personlige data til tredjepart

Vi vil ikke sælge eller på anden måde overføre brugernes personlige data til tredjeparter.

Vi kan overføre brugernes personlige data til:
-vores entreprenører og underentreprenører, der fungerer som vores databehandlere og underdatabehandlere i overensstemmelse med vores instruktioner, til levering af tjenesten;
-myndigheder eller juridiske rådgivere i tilfælde af mistanke om kriminel eller upassende adfærd; og
-myndigheder, juridiske rådgivere eller andre aktører, hvis det kræves af os i henhold til lov eller myndighedspåbud.

Vi overfører kun brugernes personlige data til tredjeparter, som vi har tillid til. Vi vælger omhyggeligt partnere for at sikre, at brugerens personlige data behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi samarbejder med følgende kategorier af behandlere af personoplysninger; Teamtailor, som leverer tjenesten, server- og hostingfirmaer, e-mailreferencefirmaer, videoprocesseringsfirmaer, informationssourcingfirmaer, analytiske servicefirmaer og andre virksomheder med hensyn til levering af tjenesten.

6. Aggregerede data (ikke-identificerbare personlige data)

Vi kan dele aggregerede data med tredjeparter. De aggregerede data er i sådanne tilfælde sammensat af oplysninger, der er indsamlet via tjenesten, og kan f.eks. bestå af statistikker over internettrafik eller den geografiske placering for brugen af tjenesten. De aggregerede data indeholder ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere individuelle personer, og er derfor ikke personlige data.

7. Småkager

Når brugere anvender tjenesten, kan oplysninger om brugen gemmes som cookies. Cookies er passive tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren på brugerens enhed, såsom computer, mobiltelefon eller tablet, når man bruger tjenesten. Vi bruger cookies til at forbedre brugerens brug af tjenesten og til at indsamle oplysninger om f.eks. statistik om brugen af tjenesten. Dette gøres for at sikre, vedligeholde og forbedre tjenesten. De oplysninger, der indsamles via cookies, kan i nogle tilfælde være personoplysninger og er i sådanne tilfælde reguleret af vores cookiepolitik.

Brugere kan til enhver tid deaktivere brugen af cookies ved at ændre de lokale indstillinger på deres enheder. Deaktivering af cookies kan påvirke oplevelsen af tjenesten, f.eks. deaktivering af nogle funktioner i tjenesten.

8. Ændringer

Vi har til enhver tid ret til at foretage ændringer eller tilføjelser til privatlivspolitikken. Den seneste version af fortrolighedspolitikken vil altid være tilgængelig via tjenesten. En ny version anses for at være kommunikeret til brugerne, når brugeren enten har modtaget en e-mail, der informerer brugeren om den nye version (ved hjælp af den e-mail, der er angivet af brugeren i forbindelse med brugen af tjenesten), eller når brugeren på anden måde er informeret om den nye privatlivspolitik.

9. Kontakt

For spørgsmål, yderligere information om vores håndtering af personlige data eller for kontakt med os i andre sager, bedes du bruge nedenstående kontaktoplysninger; Job Squad lb@jobsqd.com